ไอแบบถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด ยังไม่มีการให้คะแนน

การไอเป็นการระบายเสมหะของผู้ป่วยหลังรับการผ่าตัดอาจจะทำให้เกิดเสมหะคั่งค้าง ระบายเสมหะเป็นไปได้ยาก เทคนิคการไอแบบถูกวิธีเพื่อลดอาการเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด

ไอแบบถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดปอด

กรุณาให้คะแนน