previous arrow
next arrow
Slider

มะเร็งปอดไม่สูบก็เสี่ยง ยิ่งสูบยิ่งเสี่ยง รู้เร็ว รักษาได้

คุณรู้จักมะเร็งปอดดีแค่ไหน? มะเร็งปอด เป็นโรคที่มีอัตราของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรค มะเร็งเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ยิ่งตรวจพบได้เร็วเท่าไหร่โอกาสในการรักษาก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น

บทความ ล่าสุด

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ โรคที่เกิดจากบุหรี่ที่พบได้บ่อย 6 ใน 8 อันดับของโลก

สมุนไพรกับการรักษามะเร็งปอด

การรักษามะเร็งปอดในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัด การฉายแสง ยาเคมีบำบัด ยามุ่งเป้าหรือภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งช…

ภาวะเลือดออกผิดปกติจากยาเคมีบำบัด

ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด หลังจากทำการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจะทำให้การสร้างเกร็ดเลือดลดลง ส่งผลให้เกร็ดเลือดต่ำ จึงเกิดภาวะเลือดแข็งตัวช้า หรือมีจุดจ้ำเลือ…

การระบายเสมหะในผู้ป่วยมะเร็งปอด

“เสมหะ” เป็นของเสียที่ร่างกายของเราต้องการขับออก เสมหะเกิดจากกลไกการป้องกันตนเองของมนุษย์ในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค

ภาวะโลหิตจางจากยาเคมีบำบัด

ภาวะโลหิตจางจากยาเคมีบำบัด เกิดจากยาเคมีบำบัดมีผลต่อเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะที่มีการแบ่งตัวตลอดเวลา